Měšice, 5. 7. 2014

Vážené dámy a pánové, přátelé, kamarádi,

v sobotu 5. července 2014 v 9.00h, symbolicky na státní svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který mnozí lidé slaví jako den vzdělanosti, jsme po 1200 hodinách tvrdé práce odvedené v průběhu 1,5 roku mohli s hrdostí slavnostně otevřít 1. českou soukromou přírodní zónu “Lom svatá Anna”.

O tom, že jde o zcela výjimečný počin, svědčí přítomní hosté:

RNDr. Václav Cílek, CSc., geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy (přijel do Tábora, přestože měl v Praze již od 14.00 hodin odbornou schůzku před nedělním odletem do zahraničí);

Michal Olšiak, mezinárodními cenami ověnčený sochař a malíř, autor “Duběnky”, symbolu přírodní zóny (přijel do Tábora ze sympózia na hradě Bítov, kam se odpoledne vracel pokračovat v tvorbě soch z písku);

Ing. Jaroslava Kubátová, ředitelka manažerské školy TCBS a mezinárodně uznávaná lektorka učící metody ACTION LEARNING (přijela do Tábora po 3 hodinové cestě a další 3 hodiny jela zpět, aby mohla pokračovat na dopsání další odborné publikace);

… a dalších 150 hostů, Vás, kteří jste přišli v průběhu celého dne podpořit tuto ojedinělou akci.

Vaše pozitivní ohlasy, e-mailové zprávy a telefonáty nás velmi těší.

O tom, že se zde sešli slušní a chytří lidé svědčí, že po ukončení celé akce zde nezůstal ležet na zemi ani jeden odpadek.

Děkujeme Vám všem za podporu!

Viktor Mačura s rodinou