Všem příznivcům Lomu sv. Anna přejeme do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti!