24. listopadu 2014

V zaplněném sále Jihočeského krajského úřadu nám byla dne 24. listopadu 2014 slavnostně předána prestižní plaketa “ukázková přírodní zahrada/přírodní park”.

zahrada

Tento nadnárodní program oslavil v letošním roce 13 let svého trvání v ČR. 13. řijna 2014 bylo ukončeno certifikační řízení a na základě splnění kritérií jsme byli přijati do mezinárodní prestižní skupiny “ukázková přírodní zahrada / přírodní park”.

přírodní ukázková zahrada

Lom Svatá Anna se stal přírodní ukázkovou zahradou