Slovo majitele 2019

Vážení návštěvníci, přátelé, kamarádi,

právě končí pátý rok po revitalizaci přírodního parku Lom sv. Anna.

Přivítali jsme jednotlivá roční období přednáškami o vodě, vzduchu a půdě.  Uskutečnila se u nás druhá výstava fotografií o přírodě. Jako nově vzniklé Centrum přírodních zahrad Táborsko jsme poprvé vystoupili mimo lom a spolupořádali akci v Botanické zahradě ke Dni země. Na vítání podzimu jsme slavnostně pokřtili středověký klát (včelí úl) jménem Ignác. Klát vytváří novou dominantu v lomu.

Znovu jsme byli součástí víkendu otevřených přírodních zahrad.  Návštěvníci mohli absolvovat dva okruhy, jeden k historii tohoto místa a druhý k rostlinné a živočišné říši.

Poprvé v historii přivezl autobus na prohlídku učitele z jižních Čech, píše se rok 2019.

Jak pravil jeden z návštěvníků, máte ještě nějaké plány? ANO, máme. Již se pracuje na dalším rozvoji tohoto významného biocentra oceňovaného daleko za hranicemi města.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají rozvíjet tuto lokalitu. Poděkování i všem slušným lidem, kteří se zde chovají s respektem.

Slovo majitele 2018

Vážení návštěvníci, přátelé, kamarádi,

právě končí čtvrtý rok po revitalizaci přírodního parku Lom sv. Anna.

Vítali jsme jednotlivá roční období. Máme radost, že inspirujeme i další a takovýchto akcí přibývá.  Dokončili jsme Skalkové království, které jsme 9.června k výročí 100 let zeleně v lomu a 100 let od založení ČR slavnostně otevřeli. Celé království má 150 m2, je zde použito 12 tun kamene a 14 tun zvětralé kamenné sutě. Skládá se ze skalkové homole a skalkových teras doplněných o kamenné záhony, na kterých je vysázeno přes 100 druhů skalniček. Přivítali jsme na přednášce pana Václava Cílka. Pokřtili jsme přírodní jeviště koncertem hudebního kvarteta SAXMANIE ze zámku Žirovnice.  

Opět jsme byli součástí víkendu otevřených přírodních zahrad.  Návštěvníci se dozvěděli o historii i současnosti lomu a přírodní výjimečnosti zdejší fauny a flory.

Děkuji všem, kteří se spolupodílí na zvyšující se prestiži tohoto zajímavého místa. Poděkování patří i  slušným návštěvníkům.

Slovo majitele 2017

„Dobrý den, přátelé,

právě uplynul třetí vegetační rok existence přírodního parku Lom sv. Anna.

Za tu dobu jsme se umístili na 1.místě v soutěži „Jihočeská ratolest“, 14.května jsme slavnostně odhalili ve spolupráci se studenty a učiteli gymnázia Pierra de Coubertina symbol vrchu sv. Anny a čtyři naučná zastavení. Poprvé zde zazněla zhudebněná legenda o Anně. 30. září jsme při oslavách 150 let od založení Zemědělské školy a botanické zahrady v Táboře podepsali dohodu o spolupráci.

V botanické zahradě byl na památku symbolicky zasazen dub uherský. Kromě toho jsmeopět vítali jednotlivá roční období a nově založili tradici zdobení Velikonoční vrby. Znovu jsme rovněž byli součástí mezinárodního víkendu přírodních zahrad.

Děkuji těm, kteří se spolupodílí na zvyšující se prestiži jedinečného území. Poděkování patří i všem hostům, kteří se chovají při návštěvě slušně a s respektem hodným tomuto místu.”

Viktor Mačura, majitel

slovo-majitele