Slovo majitele 2017

„Dobrý den, přátelé,

právě uplynul třetí vegetační rok existence přírodního parku Lom sv. Anna.

Za tu dobu jsme se umístili na 1.místě v soutěži „Jihočeská ratolest“, 14.května jsme slavnostně odhalili ve spolupráci se studenty a učiteli gymnázia Pierra de Coubertina symbol vrchu sv. Anny a čtyři naučná zastavení. Poprvé zde zazněla zhudebněná legenda o Anně. 30. září jsme při oslavách 150 let od založení Zemědělské školy a botanické zahrady v Táboře podepsali dohodu o spolupráci.

V botanické zahradě byl na památku symbolicky zasazen dub uherský. Kromě toho jsmeopět vítali jednotlivá roční období a nově založili tradici zdobení Velikonoční vrby. Znovu jsme rovněž byli součástí mezinárodního víkendu přírodních zahrad.

Děkuji těm, kteří se spolupodílí na zvyšující se prestiži jedinečného území. Poděkování patří i všem hostům, kteří se chovají při návštěvě slušně a s respektem hodným tomuto místu.”

Viktor Mačura, majitel

slovo-majitele