2. listopadu 2015

Je nám velkou ctí Vám oznámit, že jsme získali ocenění v soutěži Jihočeská ratolest!

Projekt “Lom sv. Anna s naučnou stezkou” se zúčastnil soutěže projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest, kterou již po páté vyhlásil spolek Krasec a Jihočeský kraj pod záštitou rektora Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc. a členky Rady Jihočeského kraje Ing. Hany Tůmové, Ph.D.

V této soutěži náš projekt obdržel první místo – zlatou Jihočeskou ratolest. Velmi nás těší, že se tak stalo v obrovské konkurenci řady dalších velmi dobrých projektů.

Předání ocenění Jihočeská ratolest

Manželé Mačurovi si  přebírají zlatou Jihočeskou ratolest