2018

Rok 2018 bude ve znamení oslav století zeleně!

Sobota 24. 3. 2018, 15:00 h

 Vítání jara a Světový den vody

Pondělí 30. 4. 2018, 18:00 h

Čarodějnice v lomu (pro majitele knofliku OS PRO RODINU, TRADICI A BUDOUCNOST z.s.)

Víkend 9. – 10. 6. 2018

Mezinárodní víkend přírodních zahrad

Sobota 9. 6. 2018, 16:00 hod

Den oslav 100 let zeleně v lomu

Vítání léta a mezinárodní den Čistého ovzduší

Sobota 22. 9. 2018, 15:00 h

Vítání podzimu a mezinárodní Den půdy

Středa 14.12. 2018, 18:00 h 

Česko zpívá koledy

Sobota 17. 12. 2018, 14:00 h

Vítání zimy, advent a 4. ročník o pohár víly Duběnky  v soutěži o nejchutnější vlastnoručně vyrobené Vánoční cukroví

 

Změna termínů možná, před akcí bude vyvěšen program.