K zimě patří neodmyslitelně i zímní sporty a dětské radovánky!

Proto na našem upraveném pozemku přiléhajícímu k lomu vznikla bobová dráha. Děti si tak mohly vůbec  poprvé zasáňkovat a zabobovat přímo v Táboře.

Bobování v lomu

Bobování v lomu