21. března 2015

Za velkého zájmu a skvělé atmosféry se v přírodní zóně Lom Svatá Anna v sobotu 21. března 2015 uskutečnilo odhalení mezinárodní plakety “Ukázková přírodní zahrada” a slavnostní otevření naučné stezky o pěti zastaveních.

Tato akce spojená  s Vítáním jara, přilákala plno lidí.  Všechny se nám ani nepodařilo vtěsnat před objektiv!

Děkujeme za hojnou účast a na příští akci na viděnou.