28. dubna 2015

Dne 28. dubna 2015 byla vyhlášena soutěž pro děti, které dostaly za úkol uhodnout, jaké zvíře a rostlina je ve znaku přírodních zahrad a tuto myšlenku ztvárnit obrázkem.

Původně jsme měli v úmyslu výherce vyhlásit v lomu, ale kvůli špatnému počasí byly nakreslené obrázky oceněny ve školní družině. Do soutěže se zapojilo velké množství dětí a žádné z nich neminula sladká odměna. Nejhezčí obrázek byl oceněn zlatou medailí.

Soutěž pro děti

Soutěž pro děti